Ouderraad (OR)
Alle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen. De ouderraad is ook per mail te bereiken. Het e-mailadres is or@rk-depalster.nl.

In de ouderraad worden vele organisatorische zaken die de school en ouders aangaan besproken. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijsondersteunende activiteiten (o.a. leesouders), het verlenen van hand- en spandiensten aan het onderwijs en het ondersteunen en/of mede-organiseren van buitenschoolse activiteiten (o.a. sportdag). Wellicht is het iets voor u om in de toekomst actief deel te nemen aan de ouderparticipatie van onze school.

 

Leden van de oudervereniging 2023-2024 

Charlotte Henning (voorzitter)
Nicole de Vos (secretaris)
Richard Jansen (penningmeester)
Joyce den Hartog - Van Sterkenburg (algemeen lid)
Bernadette van de Wetering
Debby in den Eng
Ilona de Kwant
Renate Nauta
Cynthia Heesen
Jo-Anca Djojodimedjo
Evelien Kraaij
Susanne van der Pligt