Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Sociaal emotionele ontwikkeling

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. We maken kinderen hiervan bewust door de methode 'Leefstijl' te gebruiken. Samen met klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

We streven de volgende doelen na:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere
  conflicten.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en integratie.
• Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

 Ons sociaal schoolveiligheidsplan vindt u hier