Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

De naam van onze school is De Palster

De Palster is een Middelnederlands woord voor pelgrimsstaf. Deze behoorde, met de bedelzak of schoudertas, tot de belangrijkste gebruiksvoorwerpen van een pelgrim. Een palster werd gebruikt om zich te verweren tegen wilde dieren en natuurlijk ook om steun te geven bij de tocht over moeilijk begaanbare wegen.

Ieder mens is voortdurend onderweg en houdt af en toe halt bij een pleisterplaats waar hij tot rust kan komen en ervaringen uitwisselen. Zo is de school een plaats voor het kind om ervaringen op te doen. De school wil ook een plaats zijn om het kind voor te bereiden op zijn levensweg.