Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Voor- en naschoolse opvang op De Palster

Basisschool De Palster is een kleinschalige basisschool met een breed aanbod. Er wordt bijv. nauw samengewerkt met onze eigen inpandige R.K. peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang De Rakkertjes. 

De voor- en naschoolse opvang is met name bedoeld voor kinderen van basisschool De Palster in de leeftijd van 2 ½ t/m 14 jaar. Zo mogelijk kunnen ook kinderen van andere scholen in genoemde leeftijdscategorie toegelaten worden. Naast ontspanning en plezier is er voor de kinderen ook de gelegenheid om bij de naschoolse opvang hun huiswerk te maken. 
 

Openingstijden

De voorschoolse opvang wordt tijdens schoolweken op maandag t/m vrijdag aangeboden tussen 7:15 uur en  8:15 uur.

De naschoolse opvang wordt tijdens schoolweken  op maandag, dinsdag en donderdag aangeboden tussen 15:00 uur en 18:00 uur. Op woensdag en vrijdag wordt buitenschoolse opvang aangeboden van 12:00-15:00 uur.
Daarnaast is er ook gelegenheid tot opvang tijdens vakanties (zomervakantie uitgezonderd), tijdens studiedagen van RK Basisschool De Palster en op algemene feestdagen.

Voorschoolse opvang

Tijdens de voorschoolse opvang worden de kinderen verwelkomd door de pedagogisch medewerker. Gezamenlijk gaan de kinderen ontbijten en beginnen zij ontspannen aan de dag. Na het ontbijt hebben de kinderen de tijd om samen met de pedagogisch medewerker spelletjes te doen of anderzijds een gezellige invulling te geven aan het begin van de dag. Om 8.15 uur wordt de begeleiding van de kinderen overgedragen aan de leerkrachten van de basisschool of de leidsters van de peuterspeelzaal.


Naschoolse opvang

De Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg is binnen het curriculum (Kunst- en Cultuur Educatie) een samenwerking aangegaan met ‘De Vlinderfabriek’ en stimuleert kinderen deel te nemen aan activiteiten van de Brede School Culemborg.
Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen ook andere activiteiten binnen en/of buiten school worden ondernemen. Er is vanzelfsprekend ook ruimte om rustig na te praten over de gebeurtenissen van die dag, een boek te lezen, tv te kijken of huiswerk te maken.
 

Vergoeding

De vergoeding voor de voor- en naschoolse opvang bedraagt €6,95 per uur.
R.K. Peuterspeelzaal De Rakkertjes staat geregistreerd in het landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor is het mogelijk om een kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst.

De voorwaarden hiervoor staan op de site van de belastingdienst.


Inschrijving

Het inschrijfformulier is hier in te vullen op onze site of op school verkrijgbaar.
Het ingevulde formulier kan geprint op school worden ingeleverd.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP)
BSO De Rakkertjes staat geregistreerd in het LRKP onder nummer 183141209.
De rapportage van van de GGD juni 2018 vindt u hier 

Meer informatie

Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang leest u hier.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de directeur van de basisschool, Dhr. J.S. (Justin) Huisman.
Tel. 0345-514766, mail : info@rk-depalster.nl