Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Voor- en naschoolse opvang op De Palster

Basisschool De Palster is een kleinschalige basisschool met een breed aanbod. Er wordt bijv. nauw samengewerkt met onze inpandige  peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang De Rakkertjes. 

De voor- en naschoolse opvang is met name bedoeld voor kinderen van basisschool De Palster in de leeftijd van 2 ½ t/m 12 jaar. Zo mogelijk kunnen ook kinderen van andere scholen in genoemde leeftijdscategorie toegelaten worden. Naast ontspanning en plezier is er voor de kinderen ook de gelegenheid om bij de naschoolse opvang hun huiswerk te maken. 
 

Openingstijden

De voorschoolse opvang wordt tijdens schoolweken op maandag t/m vrijdag aangeboden tussen 7:15 uur en  8:15 uur.

De naschoolse opvang is elke dag geopend van schoolbel tot 18:30 uur.
Ook in de vakanties en tijdens studiedagen. Uitzonderingen zijn Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Koningsdag en Hemelvaartdag.

Voorschoolse opvang

Tijdens de voorschoolse opvang worden de kinderen verwelkomd door de pedagogisch medewerker. Gezamenlijk gaan de kinderen ontbijten en beginnen zij ontspannen aan de dag. Na het ontbijt hebben de kinderen de tijd om samen met de pedagogisch medewerker spelletjes te doen of anderzijds een gezellige invulling te geven aan het begin van de dag. Om 8.30 uur wordt de begeleiding van de kinderen overgedragen aan de leerkrachten van de basisschool of de leidsters van de peuterspeelzaal.


Naschoolse opvang

De Palster en Kaka zijn binnen het curriculum (Kunst- en Cultuur Educatie) een samenwerking aangegaan met ‘De Vlinderfabriek’ en stimuleert kinderen deel te nemen aan activiteiten van de Brede School Culemborg.
Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen ook andere activiteiten binnen en/of buiten school worden ondernemen. Er is vanzelfsprekend ook ruimte om rustig na te praten over de gebeurtenissen van die dag, een boek te lezen, tv te kijken of huiswerk te maken.
 

Tarieven

Voor de meest actuele tarieven verwijzen wij u graag naar de website van Kinderopvang KaKa.
Daar vindt u meer informatie over de opvang:
https://kaka.nl/vestiging/bso-palster

Inschrijving

U kunt uw kind inschrijven via de website van Kinderopvang KaKa: https://kaka.nl/inschrijven

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP)
BSO De Rakkertjes staat geregistreerd in het LRKP onder nummer 183141209.
De rapportage van van de GGD juni 2018 vindt u hier 

Meer informatie

Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang leest u hier.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website: https://kaka.nl/vestiging/bso-palster
Telefoon: 06-20717435
Mail: palster@kinderopvangkaka.nl