Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Al jaren is het op basisschool De Palster mogelijk om uw kind tijdens de middagpauze op school te laten overblijven.

Een goed georganiseerde overblijf is belangrijk. Om deze reden is de organisatie van het overblijven in handen van vaste coördinatoren, Annie Hak en Petra v.d. Wiel. 

Hieronder leest u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Zij helpen u graag verder.

U kunt met hen contact opnemen per mail, overblijf@rk-depalster.nl of persoonlijk op het schoolplein.

Waarom is een goede organisatie van belang? Voor kinderen is het van belang om rustig een boterham te eten en lekker te spelen. Met het moment van ontspanning en de energie die ze daarmee opdoen, zijn ze klaar voor het lesprogramma van de middag. Voor ouders is het een geruststellende gedachte dat kinderen het tussen de middag naar hun zin hebben. Een goed georganiseerde overblijf bevordert ook de rust binnen de school en daarmee de leeromgeving van uw kind.

Wie zorgen ervoor dat mijn kind prettig overblijft? Het overblijven valt onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur. De uitvoering is in handen van een overblijfcoördinatoren en diverse overblijfkrachten. Dit zijn opgeleide (hulp)ouders, die hiervoor een scholing gevolgd hebben en voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. Daarnaast assisteert de penningmeester van de ouderraad de overblijfcoördinatoren met de administratie.

Hoe weet ik wanneer ik een nieuwe kaart moet kopen? In de maand waarop het tegoed op de kaart voor het overblijven van uw kind(eren) opraakt krijgt u een factuur. Op deze factuur staat hoeveel overblijfdagen uw kind(eren) nog te goed heeft en per welke datum u een nieuw bedrag dient over te maken. Voor de prognose wanneer uw overblijf tegoed opraakt gaan wij uit van de door u opgegeven vaste overblijfdagen.

Hoe ontvang ik de factuur? Bij voorkeur versturen wij de factuur per email naar het emailadres dat bij de school bekend is. Mocht u geen emailadres hebben of liever de factuur op papier ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de overblijfcoördinator. De factuur op papier geven wij aan uw oudste kind mee.

Wat zijn de kosten?
-          50 euro     = 55 x overblijven
-          35 euro     = 35x overblijven
-          22 euro     = 20x overblijven
-         12 euro      = 10x overblijven
-         2 euro        = 1x overblijven

Hoe lang blijft de kaart geldig? Een kaart blijft gedurende de gehele schooltijd van uw kind(eren) geldig.

Als uw (laatste) kind De Palster verlaat ontvangt u het resterende bedrag van ons retour. 

Wat als ik de factuur te laat betaal? Als de overblijfkaart op is en er nog geen nieuwe kaart is aangeschaft, betaalt u per keer dat uw kind(eren) overblijft het tarief voor sporadische overblijven te weten € 2,- per kind per keer.
Dit bedrag verrekenen wij met uw eerst volgende overblijfkaart. Uw kind krijgt op de 1e keer overblijven nadat zijn overblijfkaart op is een brief mee naar huis die als herinnering dient. Mocht u vervolgens niet binnen een week betaald hebben, dan wordt er persoonlijk met u contact opgenomen en dient u eerst een kaart aan te schaffen alvorens uw kind weer kan overblijven. Vanzelfsprekend passen wij deze laatste sanctie het liefst niet toe.

Ik maak zelden gebruik van het overblijven. Kan ik mijn kind nog laten overblijven? Ouders die hun kind sporadisch laten overblijven, enkele keren per jaar, kunnen dit blijven doen zonder daarvoor gebruik te maken van overblijfkaarten. Wij verzoeken u dan op de dag waarop u uw kind wilt laten overblijven uw kind € 2,- mee te geven in het lunchbakje van uw kind. Uw kind kan het geld vervolgens aan de overblijfkracht geven.

Hoe betaal ik? Het bedrag van de gewenste overblijfkaart kunt u overmaken naar rekeningnummer OR Palster: NL 59 RABO 0332 6991 96  o.v.v. "Overblijven, naam oudste kind dat overblijft en groep".