Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Alle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen. De ouderraad is ook per mail te bereiken. Het emailadres is OR@rk-depalster.nl.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Dhr. E. Jansen
Secretaris:  Vacature
Penningmeester: Dhr. Schwartz

In de ouderraad worden vele organisatorische zaken die de school en ouders aangaan besproken. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijsondersteunende activiteiten (o.a. leesouders), het verlenen van hand- en spandiensten aan het onderwijs en het ondersteunen en/of mede-organiseren van buitenschoolse activiteiten (o.a. sportdag). Wellicht is het iets voor u om in de toekomst actief deel te nemen aan de ouderparticipatie van onze school.
– Klassenouder

Op De Palster wordt gewerkt met klassenouders.

Wat is de taak en functie van klassenouder?

• Een eerste aanspreekpunt zijn voor de leerkracht voor het verkrijgen van hulp.

• Het voeren van overleg met de leerkracht bij welke activiteiten steun van ouders gewenst is.

• Het werven van ouders voor diverse activiteiten.