Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarin zowel ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.
Zij wisselen samen van gedachten over beleidsaangelegenheden van de school.
De MR houdt regelmatig contact met het schoolbestuur.
De MR adviseert gevraagd en ongevraagd de directie in haar beleid.
De MR bevordert openheid en onderling overleg op de Palster.
Zo waakt de MR voor discriminatie in welke vorm dan ook.

Vragen en opmerkingen kunt u ook per email stellen via mr@rk-depalster.nl

De huidige samenstelling is als volgt:
Ouders:
Dhr. M de Vree
Mevr. C. de Bruijn
Mevr. N. Rens

Leerkrachten:
Mevr. A. Hoevenaars
Mevr. E. Smeets