Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

U kunt hier meer lezen over meertaligheid

Vroeg Engels op de basisschool

In 2013 heeft het team samen met de medezeggenschapsraad onderzocht of het zinvol is om de kinderen al eerder dan in groep 7 in aanraking te laten komen met de Engels taal. Hierbij is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?’ Het eerder aanbieden van een vreemde taal bleek over het algemeen geen positieve invloed te hebben op de uiteindelijke prestaties in de betreffende taal. Mede om deze reden is gekozen om Engels niet eerder aan te bieden dan in groep 7. Wel is ervoor gekozen om het onderwijsaanbod in de tweede helft van groep 8 anders invulling te geven. De volledige publicatie vindt u hier.