Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Procedure combinatiegroepen
 Het vormen van combinatiegroepen komt op elke school voor en vindt zijn oorsprong in het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC en W).  De plaatsing van kinderen in combinatiegroepen gebeurt uiterst zorgvuldig. De indeling wordt bepaald op grond van persoonlijke eigenschappen en de ontwikkeling van het kind, alsmede andere van belang zijnde omstandigheden. De procedure wordt hier beschreven beschreven.