Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Benutting van de verplichte onderwijstijd

Een ochtend bestaat uit 3,5 lesuren en een middag heeft 2 lesuren. We voldoen aan het voorschrift dat een kind ten hoogste 5,5 uren per dag onderwijs geniet. Elke ochtend duurt van 0.8.30 uur tot 12.00 uur met 15 minuten ochtendpauze. De middag duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij en op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. Het aantal godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs is gemiddeld per groep 45 minuten per week. Wij proberen zoveel mogelijk lesuitval te beperken. Bij ziekte van een leerkracht wordt eerst intern gezocht naar vervanging en sporadisch worden kinderen verdeeld over andere groepen. In uiterste nood kunnen kinderen vrijaf krijgen. U wordt altijd tijdig geïnformeerd.

Schooltijden

Voor de groepen gelden de volgende schooltijden:

  •  ’s ochtends van 08.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
  • alle groepen zijn vrij op woensdagmiddag
  •  groepen 1 t/m 4 zijn ook vrij op vrijdagmiddag

Bij de kleuters gaat de deur tien minuten voor de school begint open.
Voor de groepen 3  t/m 8 wordt er 5 minuten voor aanvang gebeld.
De eerste bel gaat om 8.25 uur, waarna iedereen verzamelt en alle groepen naar binnen gaan.
Alle kinderen moeten om 8.30 uur in hun klas zijn. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waarom een kind niet op de vastgestelde tijden aanwezig is, moet dat gemeld worden.

Voor vragen staan wij altijd voor u klaar na 15.15 uur.

Gymlessen


De kleutergroepen hebben elke dag binnen- en/of buitenspel. Zij maken gebruik van het speellokaal. De kleuters gymmen op blote voeten en in ondergoed. De groepen 3 t/m 8 krijgen elke week gymles in sporthal Interwey. In deze sporthal mogen géén gewone schoenen gedragen worden. Blote voeten zijn niet toegestaan en balletschoentjes worden ook afgeraden in verband met veiligheid.